Prof. Dr. HASAN ERSİN ŞAMLI NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. HASAN ERSİN ŞAMLI

T: (0282) 250 2176

M esamli@nku.edu.tr

W esamli.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Zootekni
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: CHRİSTİAN-ALBRECHTS-UNİVERSİTAET ZU KİEL (ALMANYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:AGRAR- UND ERNAEHRUNGSWİSSENSCHAFTLİCHE FAKULTAET
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 2002
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ZOOTEKNİ
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2005-
Arş. Gör. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2002-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1996-
İdari Görevler
Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2017-
Senato Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2016-
Arş. Uy. Merkezi Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2015-2018
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
2015-2016
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2014-2018
Bologna Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2013-2014
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ - YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI
2011-2018
Farabi Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2009-2013
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2009-2012
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2009-2012
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2007-2013
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Misafir Profesör UNİVERSİTY OF VETERİNARY MEDİCİNE VİENNA 2018-
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Zootekni ve Hayvan Besleme
Hayvan Besleme
Yem Teknolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Sabuncuoğlu K. M., KORKMAZ TURGUD F., ŞAMLI H. E., Bazı Böcek Türlerinin Yemlerde Kullanım Olanakları, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 15, pp. 73-77, 2018.
Özgün Makale EBSCO ve CABI tarafından full-text olarak indekslenmektedir
2. Sabuncuoğlu K. M., KORKMAZ TURGUD F., GÜRCAN E. K., NARİNÇ D., ŞAMLI H. E., Effects of monochromatic light stimuli during embryogenesis on someperformance traits, behavior, and fear responses in Japanese quails, POULTRY SCIENCE, vol. 97, pp. 2385-2390, 2018.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. KAR S., ŞAMLI H. E., ARIN L., Kara Asker Sineği Hermetia illucens (Linnaeus, 1758): Biyoloji, Üretim ve Hayvan Beslemede Kullanımı, KSÜ Tarim ve Doğa Dergisi, vol. 21, pp. 246-263, 2018.
Derleme Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
4. KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., DEMİRCİ A. Ş., ŞAMLI H. E., Mısır Silajlarında Saha Şartlarında Aerobik Stabilite Süresince Mikrobiyal Kompozisyondaki Değişikliklerin Termal Kamera Görüntüleme Tekniği ile Değerlendirilmesi, KSÜ TARIM ve DOĞA DERGİSİ, vol. 21, pp. 167-174, 2018.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
5. COŞKUN İ., KORKMAZ F., ALTOP A., ÇAYAN H., FİLİK G., ŞAHİN A., ŞAMLI H. E., ERENER G., The effects of in ovo pollen extract injection on growth parameters, ileal histomorphology and caecal microflora in fasted broiler chicks, Indian Journal Of Animal Research, vol. 51, pp. 1033-1037, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. Küçükkoyuncu E., AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., KORKMAZ F., ŞAMLI H. E., Comparing quality of free range and battery cage eggs, European Poultry Science, vol. 81, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
7. COŞKUN İ., TAD M., FİLİK G., ALTOP A., ŞAHİN A., ERENER G., ŞAMLI H. E., Dietary symbiotic supplementation alters the ilealhistomorphology and caecal pathogen micro-organismin broiler chicks, Journal of Livestock Science, vol. 8, pp. 109-114, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
8. COŞKUN İ., TAHTABİÇEN E., KOÇ F., AĞMA OKUR A., YILMAZ K., KANTER M., AKTAŞ C., ERBOĞA M., ŞAMLI H. E., Effects of combined in ovo injection of dried whey and Enterococcus faecium on performance ileal histomorphology erythrocyte morphology and ileal microbiota of broiler chickens, European Poultry Science (EPS), vol. 79, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. Ünver E., AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., Kara B., ŞAMLI H. E., Tanenler ve Hayvan Besleme Üzerine Etkileri, Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol. 2, pp. 263-267, 2014.
Özgün Makale TR DİZİN
10. ŞAMLI H. E., Terzioğlu M., AĞMA OKUR A., KOÇ F., ŞENKÖYLÜ N., Effects Of Sweet Apricot Kernel Meal On Performance And Intestinal Microbiota In Broiler Chickens, N.K.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 11, pp. 38-43, 2014.
Özgün Makale TR DİZİN
11. ŞAMLI H. E., Nalbant V., AĞMA OKUR A., Effects of microwave heating on some oil seeds nutrient contents and colour change, La Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse., vol. 90, pp. 183-188, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. AĞMA OKUR A., ŞAMLI H. E., Effects of Storage Time And Temperature On Mainly Egg Quality Parameters And Electrical Conductivity Of Eggs, N.K.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 10, pp. 78-82, 2013.
Özgün Makale
13. AKYÜREK H., ÖZDÜVEN M. L., AĞMA OKUR A., KOÇ F., ŞAMLI H. E., The effects of supplementing an organic acid blend and or microbial phytase to a corn soybean based diet fed to broiler chickens, AJAR, vol. 6, pp. 642-649, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. ŞAMLI H. E., ONARBAY O. N., Farklı depolama şartlarının bazı protein kaynaklı yem hammaddelerinin özellikleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, N.K.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 8, pp. 40-45, 2011.
Özgün Makale
15. ŞAMLI H. E., Dezcan S., KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., AĞMA OKUR A., ŞENKÖYLÜ N., Effects of enterococcus faecium supplementation and type of floor on performance morphology of blood erythrocytes and intestinal microbiota in broiler chickens, British Poultry Science, vol. 51, pp. 564-568, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. KOÇ F., ŞAMLI H. E., AĞMA OKUR A., ÖZDÜVEN M. L., AKYÜREK H., ŞENKÖYLÜ N., Effects of saccharomyces cerevisiae and or mannanoligosaccharide on performance blood parameters and intestinal microbiota of broiler chicks, Bulg. J. Agric. Sci., vol. 16, pp. 643-650, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., ŞAMLI H. E., Impacts of Phytase and or Carbohydrases on Performance Intestinal Organs and Bone Development in Broilers Fed Wheat Based Diets Containing Different Levels of Phosphorus, Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 8, pp. 1432-1437, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
18. ŞENKÖYLÜ N., ŞAMLI H. E., AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., KANTER M., Effects of whole wheat with or without xylanase supplementation on layers performance and digestive organs development, Italian Journal of Animal Science, vol. 8, pp. 155-163, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. ÖZDÜVEN M. L., ŞAMLI H. E., AĞMA OKUR A., KOÇ F., AKYÜREK H., ŞENKÖYLÜ N., Effects of mannanoligosaccharide and or organic acid mixture on performance blood parameters and intestinal microbiota of broiler chicks, Italian Journal of Animal Science, vol. 8, pp. 595-602, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
20. KOÇ F., COŞKUNTUNA L., ÖZDÜVEN M. L., COŞKUNTUNA A., ŞAMLI H. E., The Effects of Temperature on the Silage Microbiology and Aerobic Stability of Corn and Vetch Grain Silages., Acta Agriculturae Scandinavica, Section A, vol. 59, pp. 230-246, 2009.
Özgün Makale SCI
21. ŞAMLI H. E., Sırcı G., Justo L. B., KOÇ F., AĞMA OKUR A., ŞENKÖYLÜ N., Effect of addition of a commercial organic acid mixture on feed microbiology according to duration and conditions of storage, Acta Agriculturae Scandinavica, Section A, vol. 58, pp. 186-190, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
22. ŞENKÖYLÜ N., ŞAMLI H. E., KANTER M., AĞMA OKUR A., Influence of a combination of formic and propionic acids added to wheat and barley based diets on the performance and gut histomorphology of broiler chickens, Acta Vet. Hung., vol. 55, pp. 479-490, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
23. ŞAMLI H. E., ŞENKÖYLÜ N., KOÇ F., KANTER M., AĞMA OKUR A., Effects of Enterococcus faecium and dried whey on broiler performance gut histomorphology and intestinal microbiota, Archives of Animal Nutrition, vol. 61, pp. 42-49, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
24. ŞAMLI H. E., ŞENKÖYLÜ N., AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., USING RICE BRAN IN LAYING HEN DIETS, Journal of Central European Agriculture, vol. 7, pp. 1-6, 2006.
Özgün Makale EBSCO
25. ŞAMLI H. E., ŞENKÖYLÜ N., ÖZDÜVEN M. L., AĞMA OKUR A., An in vitro Assessment of Nutritional and Physical Characteristics of Wheat Varieties Obtained from Thrace and Aegean Regions for Poultry, P. Journal of Nutrition, vol. 5, pp. 83-85, 2006.
Özgün Makale
26. ŞAMLI H. E., ŞENKÖYLÜ N., ÖZDÜVEN M. L., AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., Effects of Poultry by Product Meal on Laying Performance Egg Quality and Storage Stability, P. Journal of Nutrition, vol. 5, pp. 6-9, 2006.
Özgün Makale
27. ŞENKÖYLÜ N., AKYÜREK H., ŞAMLI H. E., AĞMA OKUR A., Assessment the Impacts of Dietary Electrolyte Balance Levels on Laying Performance of Commercial White Layers, P. Journal of Nutrition, vol. 4, pp. 423-427, 2005.
Özgün Makale
28. ŞAMLI H. E., AĞMA OKUR A., ŞENKÖYLÜ N., Effects of Storage Time And Temperature on Egg Quality in Old Laying Hens 14 548 553, J. Appl. Poult. Res., vol. 14, pp. 548-553, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
29. ŞENKÖYLÜ N., ŞAMLI H. E., AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., YAŞAR S., Performance and egg characteristics of laying hens fed diets incorporated with poultry by product and feather meals, J. Appl. Poult. Res., vol. 14, pp. 542-547, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
30. ŞENKÖYLÜ N., ŞAMLI H. E., AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., YAŞAR S., The Use of High Levels of Full fat Soybeans in Laying Hen Diets, J. Appl. Poult. Res., vol. 14, pp. 32-37, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
31. ŞENKÖYLÜ N., AKYÜREK H., ŞAMLI H. E., The Possibilities of Using High Oil Sunflower Meal and Enzyme Mixture in Layer Diets, P. Journal of Nutrition, vol. 3, pp. 285-289, 2004.
Özgün Makale
32. ŞENKÖYLÜ N., AKYÜREK H., ŞAMLI H. E., Implications of glucanase and pentosanase enzymes in low energy low protein barley and wheat based broiler diets, Czech J. Anim. Sci., vol. 49, pp. 108-114, 2004.
Özgün Makale SCI-Expanded
33. ŞENKÖYLÜ N., AKYÜREK H., ŞAMLI H. E., YURDAKURBAN N., Performance and Egg Weight of Laying Hens Fed on Diets with Various By Products Oils from the Oilseed Extraction Refinery, P. Journal of Nutrition, vol. 3, pp. 38-42, 2004.
Özgün Makale
34. Oloffs K., ŞAMLI H. E., Jeroch H., Investigations of the influence of xylanase containing enzyme preparation on precaecal and faecal digestibility as well as metabolizable energy of laying hens fed on wheat rich rations, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition., vol. 84, pp. 125-135, 2000.
Özgün Makale SCI-Expanded
35. Oloffs K., ŞAMLI H. E., Jeroch H., Investigations on the influence of a xylanase supplement in wheat based energy graded diets on the performance of laying hens, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, vol. 84, pp. 21-28, 2000.
Özgün Makale SCI-Expanded
36. SAVAŞ T., ŞAMLI H. E., Tavuklarda Agresyon ile Sosyal Hiyerarşinin Yumurta Verimi ve Bazı Davranış Özelliklerine Etkisi, A.Ü. Zir. Fak .Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 6, pp. 11-15, 1999.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., ŞAMLI H. E., Aromatik yağların kanatlı beslemede kullanımı, Yem Magazin, ss. 25-33, 2013.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
2. AĞMA OKUR A., ŞAMLI H. E., Kanatlı Beslemede Probiyotik ve Prebiyotik Kullanımı, Yem Magazin, ss. 37-42, 2013.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
3. ÖZDÜVEN M. L., KOÇ F., POLAT C., COŞKUNTUNA L., Başkavak S., ŞAMLI H. E., Bazı Mısır Çeşitlerinde Vejetasyon Döneminin Silolamada Fermantasyon Özellikleri Ve Yem Değeri Üzerine Etkileri, N.K.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 6, ss. 121-129, 2009.
Özgün Makale
4. ŞAMLI H. E., ŞENKÖYLÜ N., AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., Doğal Pigmentlerin Yaşlı Tavuklarda Yumurta Sarısına Etkileri, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 281-286, 2005.
Özgün Makale
5. ŞAMLI H. E., ŞENKÖYLÜ N., AKYÜREK H., AĞMA OKUR A., Doğal Pigmentlerin Yaşlı Tavuklarda Yumurta Sarısına Etkileri Effetcts of Natural Pigments on Old Hens Yolk, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 2, ss. 281-286, 2005.
Özgün Makale
6. ŞENKÖYLÜ N., AKYÜREK H., ŞAMLI H. E., AĞMA OKUR A., Tam Yağlı Soyanın Metabolik Enerji Değerinin Broyler Performansından Tahmini, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt 23, ss. 21-25, 2004.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. GÜRCAN E. K., ŞAMLI H. E., Bıldırcınlarda Kuluçka Yönetimi ve Kuluçka Ölümleri, Hasad Hayvancılık Dergisi, ss. 42-45, 2005.
Özgün Makale
2. ŞAMLI H. E., ŞENKÖYLÜ N., AĞMA OKUR A., Kanatlı Beslemede Organik Asitlerin Kullanımı Hasad Hayvancılık Dergisi, Hasad Hayvancılık Dergisi, ss. 28-29, 2005.
Derleme Makale
3. ŞENKÖYLÜ N., ŞAMLI H. E., Kanatlı Yemlerinde Enzim Stabilitesi ve Etkinliği, Çiftlik Dergisi, ss. 68-77, 1997.
Derleme Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ŞAMLI H. E., AĞMA OKUR A., Tüm Yönleriyle Yumurta, Yayın Yeri: İstanbul Ticaret Borsası Yayınları, 2016.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YILMAZ K., ÖZDÜVEN M. L., ŞAMLI H. E., Direct Feed Microbes in Ruminants Nutrition, International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri
2. YILMAZ K., NARİNÇ D., GÜRCAN E. K., ŞAMLI H. E., Incubation and Embryonic Mortalities in Different Poultry Species, 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (02.05.2018-06.05.2018).
Özet bildiri
3. YILMAZ K., NARİNÇ D., GÜRCAN E. K., ŞAMLI H. E., Metabolic Disorders in Broiler Chickens, 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (02.05.2018-06.05.2018).
Özet bildiri
4. KORKMAZ F., Topaloğlu Ş. M., Okuyucu B., Fidan A., ŞAMLI H. E., ÖZKAN ÜNAL E., AN INVESTIGATION OF GROWTH HORMONE (GH) , LEPTIN RECEPTOR (LPR) AND PROLACTIN (PRL) GENES POLYMORPHISM IN POULRTY SPECIES, 8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017) (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
5. YILMAZ K., KORKMAZ F., AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., ŞAMLI H. E., Effects of Liquorice Root Extracts (glycyrrhiza Glabra L.) Use on Quality Parameters in Stored Hen Eggs, 8th International Balkan Animal Science Conference (BALNIMALCON 2017) (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
6. ÖKSEL C., KORKMAZ F., ŞAMLI H. E., MİRİK M., Effect some plants extract against Esscherichia coli and Salmonella sp., 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 20017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
7. COŞKUN İ., ALTOP A., KORKMAZ F., ÇAYIROĞLU H., FİLİK A. G., ÇAYAN H., ŞAHİN A., ERENER G., ŞAMLI H. E., The Effects of Supplementation of Enzyme Combination on Performance, Intestinal Histology and Microbiota of Male Broilers, International 8th Balkan Animal Science Conference BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
8. COŞKUN İ., ALTOP A., KORKMAZ F., ÇAYIROĞLU H., FİLİK A. G., ÇAYAN H., ŞAHİN A., ERENER G., ŞAMLI H. E., The Effects of Supplementation of Enzyme Combination on Performance, Intestinal Histology and Microbiota of Male Broilers, International 8th Balkan Animal Science Conference BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
9. YILMAZ K., BELLİTÜRK K., ŞAMLI H. E., Use of Earthworm Powder for Animal Feeding : A Review, 8 TH BALKAN ANIMAL SCIENCE CONFERENCE BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
10. KORKMAZ F., AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., ŞAMLI H. E., Effects of Rhubarb (Rheum ribes) extracts supplementation on different meals microbiology in different storage conditions., 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS. 16-18 MAY, Tekirdağ, Turkey (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
11. KORKMAZ F., AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., ŞAMLI H. E., Nutrigenomics and Animal Feed Applications., 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS. 16-18 MAY, 2017 Tekirdağ, Turkey (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
12. KORKMAZ F., ŞAMLI H. E., USAGE OF COLOR ADDITIVES IN ANIMAL NUTRITION, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS. (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
13. Sabuncuoğlu K. M., NARİNÇ D., KORKMAZ F., ŞAMLI H. E., Embriyonik Gelişim Döneminde Uygulanan Farklı Monokromatik Aydınlatma Uygulamalarının Bazı Kuluçka Özelliklerine Etkileri, 4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi (26.04.2017-30.05.2017).
Özet bildiri
14. KORKMAZ F., YILMAZ K., AĞMA OKUR A., ŞAMLI H. E., Farklı Depolama Koşullarında Meyan Kökü Ekstraktı Kullanımının Farklı Buğday Çeşitlerinin Mikrobiyolojisi Üzerine Etkileri, 1st International Animal Nutrition Congress (28.09.2016-01.10.2016).
Tam metin bildiri
15. COŞKUN İ., TAD M., FİLİK G., ALTOP A., ŞAHİN A., ERENER G., ŞAMLI H. E., The effects of initial chick weight and dietary symbiotic supplementation on growth performance gastro intestinal tract development ileal histomorphology and caecal pathogen microorganism in broiler chickens, 7th BALKAN CONFERENCE ON ANIMAL SCIENCE. BALNIMALCON 2015 (03.06.2015-06.06.2015).
Özet bildiri
16. A A. O., H. E. S., F. K., H. A., N. S., Effects of Essential Oils and Vitamin E Supplemention on Performance and Gut Microbiology of Broiler, VIth INTERNATIONAL BALKAN ANIMAL CONFERENCE Tekirdag / TURKEY (03.10.2013-05.10.2013).
Tam metin bildiri
17. ŞENKÖYLÜ N., Kose H., ŞAMLI H. E., YILMAZ İ., AĞMA OKUR A., The impacts of palm oil on broiler performance carcass parameters and sensorial analysis of broiler meat, WPSA 17th European Symposium on Poultry Nutrition, Edinburgh-Scotland (23.08.2009-27.08.2009).
Poster
18. HE S., N. S., H. A., A. A., Using Rice Bran in Laying Hen Diets, Jubilee Scientific Conference With International Participation, Plovdiv, Bulgaria (19.10.2005-20.10.2005).
Tam metin bildiri
19. AĞMA OKUR A., ŞENKÖYLÜ N., AKYÜREK H., ŞAMLI H. E., Impacts of xylanase glucanase pectinase and hemicellulase on soybean sunflower and cotton seed meals in broiler diets, 14th European Symposium on Poultry Nutrition (10.08.2003-14.08.2003).
Poster
20. Samli. H., K. T., U. P., J. K., Schätzung des Schlachtkörperwertes AutoFOM mittels Ultraschallmessungen am lebenden Schwein, Vortragstagung der DGfZ und der GfT, Kiel, Germany (20.09.2000-21.09.2000).
Tam metin bildiri
21. ŞAMLI H. E., Oloffs K., Jeroch H., Einfluss der Weizenqualitat und NSP spaltenden Enzymepräparates auf verdauungsphysiologische Parameter bei der Legehenne, 6. Symp. deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler e.V., 27.09-02.10 in Giessen, Germany (27.09.1999-02.10.1999).
Tam metin bildiri
22. OLOFFS K., ŞAMLI H. E., JEROCH H., Effect of supplementation of non-starch-polysaccharide (nsp) hydrolysing enzymes and wheat variety on preceacal and faecal digestibility as well as metabolizable energy of laying hens, 12th European Symposium on Poultry Nutrition (15.09.1999-19.09.1999).
Tam metin bildiri
23. ŞENKÖYLÜ N., ÇAKIR A., AKYÜREK H., ŞAMLI H. E., The effects of fat enriched sunflower meal on broiler and layer performance, 10th European Poultry Conference (21.06.1998-26.06.1998).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Sabuncuoğlu K. M., ŞAMLI H. E., Kanatlı Hayvanlarda Davranış Özellikleri, 12. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi (09.05.2016-11.05.2016).
Poster
2. AĞMA OKUR A., TAHTABİÇEN E., ŞAMLI H. E., Yumurta ve Renk Katkı Maddelerinin Kullanımı, 9.ULUSAL ZOOTEKNİ BİLİM KONGRESİ (03.09.2015-05.09.2015).
Özet bildiri
3. TAHTABİÇEN E., YILMAZ K., AĞMA OKUR A., ŞAMLI H. E., Arı Ürünlerinin Hayvan Beslemede Kullanımı, 9.ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (23.05.2013-25.05.2013).
Özet bildiri
4. YILMAZ K., ÇOLAK Z., TAHTABİÇEN E., AĞMA OKUR A., ŞAMLI H. E., Süt İşleme Endüstrisi Yan Ürünlerinin Hayvan Beslemede Kullanım Olanakları, 9.ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (23.05.2013-25.05.2013).
Özet bildiri
5. TAHTABİÇEN E., YILMAZ K., AĞMA OKUR A., ŞAMLI H. E., Kanatlı Besleme ve Organik Tarım, 8. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ (17.05.2013-17.05.2013).
Tam metin bildiri
6. AĞMA OKUR A., KOÇ F., ŞAMLI H. E., Ekolojik Kanatlı Hayvan Besleme, Ekoloji 2013 Ekoloji Sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Özet bildiri
7. AYDEMİR Y., AĞMA OKUR A., YILMAZ K., ŞAMLI H. E., Serbest ve Konvensiyonel Yetiştirilen Tavukların Bazı Parametreler Yönünden Karşılaştırılması, 8. ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, ŞANLIURFA (17.05.2012-19.05.2012).
Poster
8. YILMAZ K., ÇOLAK Z., TAHTABİÇEN E., AĞMA OKUR A., ŞAMLI H. E., Etlik Piliçlerin Beslenmesinde Organik Asitlerin Kullanımı, 8.ULUSAL ZOOTEKNİ ÖĞRENCİ KONGRESİ, ŞANLIURFA (17.05.2012-17.05.2012).
Poster
9. Şenköylü. N., T. A., H. Ş., Trakya Bölgesinde Kanatlı Hayvan Üretimi ve Türkiye Genelindeki Yeri, Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, 71-75, Tekirdağ (09.01.1997-10.01.1997).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. European Poultry Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
2. Hayvansal Üretim, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. I.Uluslararası Hayvan Besleme Bilim Kongresi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı
4. JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
5. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi EBSCO, DOAJ, TUBİTAK-ULAKBİM
6. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO, DOAJ, TUBİTAK-ULAKBİM
7. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
8. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
9. TÜRK VETERİNERLİK VE HAYVANCILIK DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
10. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
11. International Journal of Molecular Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
12. Asian Journal of Advances in Agricultural Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi DOAJ
13. Turkish Journal of Veterinary Animal Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Japon bıldırcını yumurtalarına kuluçka döneminde uygulanan monokromatik aydınlatma programlarının bazı performans, davranış ve korku düzeylerine etkileri, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 03.05.2016-05.05.2017.
2. Etlik Parent Stock Yumurtalarına Enterococcus Faecium ve İnülin Karışımının İn Ovo ve Yeme İlavesinin Performans Bağırsak Mikrobiyotası ve İnce Bağırsak Histomorfolojisi Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 08.05.2015-02.03.2017.
3. Damızlık Et Tavuğu Yumurtalarına İn Ovo Polen Ekstraktı Enjeksiyonunun Embriyo Gelişimi, Aç Kalma Sürelerine Göre Büyüme Performansları ve Bağırsak Mikrobiyotası Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 30.04.2014-22.09.2016.
4. Mera ve Kafes Sistemlerinde Yetiştirilen Tavuklardan Elde Edilen Yumurtaların Kalite Özelliklerinin Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 25.11.2013-18.11.2016.
5. Serbest Yetiştirilen Yumurta Tavuklarında Kırmızı Biberin Yemlere İlavesinin Yumurta Kalitesi Üzerine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 30.01.2013-29.12.2015.
6. UYGULANABİLİR YÖNTEMLER İLE KOLAJEN ATIKLARININ GERİ KAZANILARAK YENİLİKÇİ VE TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ_Proje No: 7120813, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise), 01.12.2012-31.05.2014.
7. “Etlik Piliç Yemlerinde Kayısı Çekirdeği Küspesi Kullanımının Performans Değerlerine ve Bağırsak Mikrobiyotası Üzerine Etkileri” (NKUBAP00.YL.08.06: Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Projesi., BAP, Yönetici.
8. “Etlik Piliçlerde Arı Sütünün Yumurta İçi Yemleme ile Verilmesinin Sindirim Kanalı Histolojisi ve Mikrobiyolojisine Olan Etkileri” (NKUBAP.00.24.DR.11.01:Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Projesi), BAP, Yönetici.
9. Farklı Kompozisyona Sahip Meralarda Serbest Yetiştirilen Yumurta Tavuklarının Performans ve Kalite Parametrelerinin Ölçülmesi”. (NKUBAP.00.24.AR.12.07), BAP, Yönetici.
10. “Yonca Suyu İlavesinin Farklı Kompozisyondaki Meralarda Serbest Yetiştirilen Yumurta Tavuklarının Verim ve Yumurta Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri” (NKUBAP.00.24.AR.12.11), BAP, Araştırmacı.
11. “Süt Sığırı Üretici Eğitim Merkezi Aracılığı İle Gıda Güvenliği’nin Arttırılması”, TÜAF, Proje No:641, BAP, Araştırmacı.
Patentler
1. VAKUMLU YUMURTA MUHAFAZA KABI TR 2016 06588 B, 2018
Patent Başvuru Sahipleri:HASAN ERSİN ŞAMLI,ERDAL KILIÇ
Patent Buluş Sahipleri:HASAN ERSİN ŞAMLI,ERDAL KILIÇ.
Ödüller
1. Namık Kemal Üniversitesi kararıyla 2007 yılındaki Bilimsel Yayın Çalışmalarında gösterilen performans nedeniyle Bilim Teşvik Ödülü (26 Kasım 2008).
2. Trakya Üniversitesi Senatosu kararıyla 2005 yılındaki Bilimsel Yayın Çalışmalarında gösterilen performans nedeniyle Bilim Teşvik Ödülü (7 Nisan 2006).
Üyelikler
Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu Üyesi, Üye, 2014-.
Namık Kemal Üniversitesi ECTS Kurum Koordinatörü, Üye, 2013-2014.
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bologna Süreci Koordinatörü, Üye, 2009-2013.
Namık Kemal Üniversitesi BEK Kurum Koordinatör Yardımcısı, Üye, 2009-2013.
Namık Kemal Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Üyesi, Üye, 2009-.
Namık Kemal Üniversitesi ECTS Kurum Koordinatör Yardımcısı, Üye, 2008-2013.
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Öğretim Komisyonu Başkanı, Üye, 2007-2013.
Namık Kemal Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu Üyesi, Üye, 2007-2012.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Üye.
World’s Poultry Science Association Turkish Branch, Üye.
Hayvan Besleme Bilim Derneği, Üye.